Monthly Archive:: September 2017

กะดอผมเคล็ดไปหลายวัน

วันนี้คุณนายใจดีจริงๆ พาผมออกไปวิ่งที่สนามฟุตบอล ผมเห็น อีจุกออกมาวิ่งกับเจ้านายของมันด้วย

เรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนปวช.1

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนปวช.1 ตอนนั้นผมได้ไปเรียนที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งโดยไปพักกับญาติของผมที่เขาทำงานอยู่ที่จังหวัดนั้น