ก็คงเป็นธรรมดาที่นักเรียนสมัยนี้จะเจริญวัยก่อนวัยอันควร หรือเร็วเกินไป เพราะด้วยเทคโนโลยีต่างๆและสื่อมากมายที่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น